Zonneterp
English
Innovatienetwerk
 

Tyler Prize 2007 gaat naar Nederlandse wetenschapper

Gatze Lettinga krijgt waardering voor zijn innovatieve werk

Gatze LettingaVrijdag 20 april wordt aan de Universiteit van Zuid-Californië in Los Angelos de Tyler Prize for Environmental Achievement uitgereikt aan de Nederlandse wetenschapper Gatze Lettinga. De dag ervoor geeft hij in het Davidson Conference Center van de universiteit een openbaar college.

De prestigieuze Tyler Prize is wel eens de Nobelprijs voor het Milieu genoemd. Het feit dat deze - anders dan de Nobelprijs voor de Literatuur - naar Nederland wordt gehaald, verdient zeker enige publieke aandacht. Niet als 'nieuwsfeit van de dag': milieutechnoloog Lettinga mist de ijdelheid die sommige literatoren met zich meedragen, wachtend op internationale erkenning.

Lettinga waardeert de prijstoekenning vooral omdat deze het milieuhygiënische en sociaal-economische belang onderstreept van decentrale toepassing van anaerobe zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater (Upflow Anaerobic Sludge, UASB). Voor heel veel ontwikkelingslanden kan deze techniek namelijk grote betekenis krijgen; op een groot aantal plaatsen in de wereld wordt ze intussen al toegepast.

In de geïndustrialiseerde landen, zeker ook in Nederland, hebben overheden daarentegen sedert de jaren zestig en zeventig ingezet op het concept van centrale, grootschalige waterzuivering in kolossale, dure en energie vretende installaties met bijbehorende, kostbare verzamelnetten. Pas recentelijk lijkt zich een kentering af te tekenen; sommige gemeenten (zoals Sneek) durven in nieuwbouwwijken te kiezen voor een decentrale, anaerobe verwerking van het huishoudelijke afval. Industrieën als CSM en - met wat vertraging - Avebe ontdekten al eerder de voordelen van het systeem.

De verdienste van dr.ir. Gatze Lettinga, emeritus-hoogleraar aan Wageningen Universiteit, is dat hij sedert het begin van de jaren zeventig belangeloos, creatief en met grote volharding heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de decentraal toe te passen anaerobe zuivering. Aanvankelijk kon hij zich daarbij baseren op het werk van een Amerikaanse pionier op het gebied van onderzoek naar anaerobe processen, Perry McCarthy, verbonden aan Stanford University. Lettinga wist zich bovendien te omringen met voortreffelijke medewerkers, die nu zijn werk aan Wageningen Universiteit voortzetten.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de prijsuitreiking, alsmede de motivering van de toekenning ervan aan Lettinga, vindt u op: http://www.usc.edu/dept/LAS/tylerprize

Een meer persoonlijk document, dat echter ook veel technische informatie omvat, is afgelopen vrijdag, 13 april, gepubliceerd in het tijdschrift Spil: Joost van Kasteren, "In gesprek met innovator Gatze Lettinga. Voorzichtig gloort er licht in de toiletpot" (233-234 / 2007 - nummer 1: 5-8). Zie ook de website:http://www.platteland-in-perspectief.nl

Attenderingsservice
Klanderman Communicatie / Research